สำหรับผู้ดูแล
โปรแกรมการอบรม
      Buasri Id : 
      
      Buasri Password : 
      
    

    ข้อแนะนำ
  • ระบบนี้สำหรับนิสิตและบุคลากร มศว เท่านั้น
  • Password ถือว่าเป็นกุญแจสู่ข้อมูลในระบบ โปรดอย่าส่งให้ผู้อื่นใช้
  • หลังจาก Login แล้ว หากเปิดทิ้งไว้นาน 20 นาที ท่านจะต้อง Login ใหม่
  • ท่านควรจะ Logout ทุกครั้งเมื่อใช้งานเสร็จแล้ว
  • หากมีคำถามเกี่ยวกับการ Login กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ
Switch to English Language  ค้นหาโปรแกรมการอบรม
หน่วยงานที่จัดโปรแกรม : บัณฑิตวิทยาลัย สำนักงานเลขานุการ
โปรแกรมการอบรม : โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
ช่วงวันที่ดำเนินโครงการ : 10/08/2560-03/12/2560
วันที่เปิดรับสมัคร : 1 สิงหาคม 2560-17 สิงหาคม 2560
วันที่เปิดการอบรม : 22 สิงหาคม 2560-3 ธันวาคม 2560
จำนวนที่เปิดรับ : 210   คน            จำนวนผู้สมัคร : 43   คน             ผ่านการอนุมัติ : 43   คน
เหมาะสำหรับ : นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ค่าใช้จ่ายในการสมัคร : 0.00
ข้อมูลเพิ่มเติม : เอกสารที่ใช้ในการอบรม :
          
หน่วยงานที่จัดโปรแกรม : สำนักหอสมุดกลาง
โปรแกรมการอบรม : กิจกรรมสัปดาห์ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร ประจำปีงบประมาณ 2560
ช่วงวันที่ดำเนินโครงการ : 01/08/2560-30/09/2560
วันที่เปิดรับสมัคร : 15 สิงหาคม 2560-31 สิงหาคม 2560
วันที่เปิดการอบรม : 5 กันยายน 2560-5 กันยายน 2560
จำนวนที่เปิดรับ : 80   คน            จำนวนผู้สมัคร : 64   คน             ผ่านการอนุมัติ : 64   คน
เหมาะสำหรับ : คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ชมรมผู้สูงอายุ และผู้สนใจทั่วไป
ค่าใช้จ่ายในการสมัคร : 0.00
ข้อมูลเพิ่มเติม : เอกสารที่ใช้ในการอบรม :