สำหรับผู้ดูแล
โปรแกรมการอบรม
      Buasri Id : 
      
      Buasri Password : 
      
    

    ข้อแนะนำ
  • ระบบนี้สำหรับนิสิตและบุคลากร มศว เท่านั้น
  • Password ถือว่าเป็นกุญแจสู่ข้อมูลในระบบ โปรดอย่าส่งให้ผู้อื่นใช้
  • หลังจาก Login แล้ว หากเปิดทิ้งไว้นาน 20 นาที ท่านจะต้อง Login ใหม่
  • ท่านควรจะ Logout ทุกครั้งเมื่อใช้งานเสร็จแล้ว
  • หากมีคำถามเกี่ยวกับการ Login กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ
Switch to English Language  ค้นหาโปรแกรมการอบรม
หน่วยงานที่จัดโปรแกรม : บัณฑิตวิทยาลัย
โปรแกรมการอบรม : การสอบสมิทธิภาพทางภาษา 1/2564
ช่วงวันที่ดำเนินโครงการ : 07/10/2564-17/10/2564
วันที่เปิดรับสมัคร : 7 ตุลาคม 2564-17 ตุลาคม 2564
วันที่เปิดการอบรม : 29 ตุลาคม 2564-31 ตุลาคม 2564
จำนวนที่เปิดรับ : 682   คน            จำนวนผู้สมัคร : 510   คน             ผ่านการอนุมัติ : 491   คน
เหมาะสำหรับ :
ค่าใช้จ่ายในการสมัคร : 0.00
ข้อมูลเพิ่มเติม : เอกสารที่ใช้ในการอบรม :
          
หน่วยงานที่จัดโปรแกรม : สำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
โปรแกรมการอบรม : โครงการพัฒนาภาษาต่างประเทศสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564
ช่วงวันที่ดำเนินโครงการ : 28/07/2564-19/12/2564
วันที่เปิดรับสมัคร : 2 สิงหาคม 2564-31 สิงหาคม 2564
วันที่เปิดการอบรม : 7 กันยายน 2564-19 ธันวาคม 2564
จำนวนที่เปิดรับ : 210   คน            จำนวนผู้สมัคร : 126   คน             ผ่านการอนุมัติ : 102   คน
เหมาะสำหรับ : นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการสมัคร : 0.00
ข้อมูลเพิ่มเติม : เอกสารที่ใช้ในการอบรม :