สำหรับผู้ดูแล
โปรแกรมการอบรม
      Buasri Id : 
      
      Buasri Password : 
      
    

    ข้อแนะนำ
  • ระบบนี้สำหรับนิสิตและบุคลากร มศว เท่านั้น
  • Password ถือว่าเป็นกุญแจสู่ข้อมูลในระบบ โปรดอย่าส่งให้ผู้อื่นใช้
  • หลังจาก Login แล้ว หากเปิดทิ้งไว้นาน 20 นาที ท่านจะต้อง Login ใหม่
  • ท่านควรจะ Logout ทุกครั้งเมื่อใช้งานเสร็จแล้ว
  • หากมีคำถามเกี่ยวกับการ Login กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ
Switch to English Language  ค้นหาโปรแกรมการอบรม
หน่วยงานที่จัดโปรแกรม : คณะวิทยาศาสตร์
โปรแกรมการอบรม : โครงการเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในโลกไอที
ช่วงวันที่ดำเนินโครงการ : 27/02/2560-24/03/2560
วันที่เปิดรับสมัคร : 27 กุมภาพันธ์ 2560-24 มีนาคม 2560
วันที่เปิดการอบรม : 27 มีนาคม 2560-27 มีนาคม 2560
จำนวนที่เปิดรับ : 150   คน            จำนวนผู้สมัคร : 158   คน             ผ่านการอนุมัติ : 158   คน
เหมาะสำหรับ : คณาจารย์ บุคลากร นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการสมัคร : 0.00
ข้อมูลเพิ่มเติม : เอกสารที่ใช้ในการอบรม :
          
หน่วยงานที่จัดโปรแกรม : คณะวิทยาศาสตร์
โปรแกรมการอบรม : โครงการการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนานิสิตและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์
ช่วงวันที่ดำเนินโครงการ : 09/03/2560-28/03/2560
วันที่เปิดรับสมัคร : 9 มีนาคม 2560-24 มีนาคม 2560
วันที่เปิดการอบรม : 28 มีนาคม 2560-28 มีนาคม 2560
จำนวนที่เปิดรับ : 70   คน            จำนวนผู้สมัคร : 74   คน             ผ่านการอนุมัติ : 73   คน
เหมาะสำหรับ : คณาจารย์และนิสิตหลักสูตรทางการศึกษาระดับปริญญาตรี-ระดับบัณฑิตศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการสมัคร : 0.00
ข้อมูลเพิ่มเติม : เอกสารที่ใช้ในการอบรม :
          
หน่วยงานที่จัดโปรแกรม : คณะวิทยาศาสตร์
โปรแกรมการอบรม : โครงการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560
ช่วงวันที่ดำเนินโครงการ : 20/03/2560-04/04/2560
วันที่เปิดรับสมัคร : 20 มีนาคม 2560-31 มีนาคม 2560
วันที่เปิดการอบรม : 4 เมษายน 2560-4 เมษายน 2560
จำนวนที่เปิดรับ : 100   คน            จำนวนผู้สมัคร : 32   คน             ผ่านการอนุมัติ : 32   คน
เหมาะสำหรับ : คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต
ค่าใช้จ่ายในการสมัคร : 0.00
ข้อมูลเพิ่มเติม : เอกสารที่ใช้ในการอบรม :
          
หน่วยงานที่จัดโปรแกรม : บัณฑิตวิทยาลัย สำนักงานเลขานุการ
โปรแกรมการอบรม : โครงการพัฒนาระบบบัณฑิตศึกษาสู่การเป็นคณาจารย์บัณฑิตศึกษามืออาชีพ
ช่วงวันที่ดำเนินโครงการ : 08/03/2560-03/04/2560
วันที่เปิดรับสมัคร : 8 มีนาคม 2560-27 มีนาคม 2560
วันที่เปิดการอบรม : 3 เมษายน 2560-3 เมษายน 2560
จำนวนที่เปิดรับ : 250   คน            จำนวนผู้สมัคร : 189   คน             ผ่านการอนุมัติ : 187   คน
เหมาะสำหรับ : คณาจารย์บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ค่าใช้จ่ายในการสมัคร : 0.00
ข้อมูลเพิ่มเติม : เอกสารที่ใช้ในการอบรม :