สำหรับผู้ดูแล
โปรแกรมการอบรม
      Buasri Id : 
      
      Buasri Password : 
      
    

    ข้อแนะนำ
  • ระบบนี้สำหรับนิสิตและบุคลากร มศว เท่านั้น
  • Password ถือว่าเป็นกุญแจสู่ข้อมูลในระบบ โปรดอย่าส่งให้ผู้อื่นใช้
  • หลังจาก Login แล้ว หากเปิดทิ้งไว้นาน 20 นาที ท่านจะต้อง Login ใหม่
  • ท่านควรจะ Logout ทุกครั้งเมื่อใช้งานเสร็จแล้ว
  • หากมีคำถามเกี่ยวกับการ Login กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ
Switch to English Language  ค้นหาโปรแกรมการอบรม
หน่วยงานที่จัดโปรแกรม : สำนักคอมพิวเตอร์
โปรแกรมการอบรม : โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
ช่วงวันที่ดำเนินโครงการ : 21/12/2564-31/08/2565
วันที่เปิดรับสมัคร : 12 มกราคม 2565-24 กรกฎาคม 2565
วันที่เปิดการอบรม : 26 มกราคม 2565-27 กรกฎาคม 2565
จำนวนที่เปิดรับ : 1515   คน            จำนวนผู้สมัคร : 762   คน             ผ่านการอนุมัติ : 693   คน
เหมาะสำหรับ : นิสิต อาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ค่าใช้จ่ายในการสมัคร : 0.00
ข้อมูลเพิ่มเติม : เอกสารที่ใช้ในการอบรม :
          
หน่วยงานที่จัดโปรแกรม : สำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
โปรแกรมการอบรม : โครงการพัฒนาภาษาต่างประเทศสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่2/2564
ช่วงวันที่ดำเนินโครงการ : 18/01/2565-08/05/2565
วันที่เปิดรับสมัคร : 27 ธันวาคม 2564-15 มกราคม 2565
วันที่เปิดการอบรม : 18 มกราคม 2565-8 พฤษภาคม 2565
จำนวนที่เปิดรับ : 280   คน            จำนวนผู้สมัคร : 153   คน             ผ่านการอนุมัติ : 138   คน
เหมาะสำหรับ : นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการสมัคร : 0.00
ข้อมูลเพิ่มเติม : เอกสารที่ใช้ในการอบรม :