สำหรับผู้ดูแล
โปรแกรมการอบรม
      Buasri Id : 
      
      Buasri Password : 
      
    

    ข้อแนะนำ
  • ระบบนี้สำหรับนิสิตและบุคลากร มศว เท่านั้น
  • Password ถือว่าเป็นกุญแจสู่ข้อมูลในระบบ โปรดอย่าส่งให้ผู้อื่นใช้
  • หลังจาก Login แล้ว หากเปิดทิ้งไว้นาน 20 นาที ท่านจะต้อง Login ใหม่
  • ท่านควรจะ Logout ทุกครั้งเมื่อใช้งานเสร็จแล้ว
  • หากมีคำถามเกี่ยวกับการ Login กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ
Switch to English Language  ค้นหาโปรแกรมการอบรม
หน่วยงานที่จัดโปรแกรม : คณะวิทยาศาสตร์
โปรแกรมการอบรม : โครงการจัดการความรู้และสร้างเสริมบรรยากาศวิจัย
ช่วงวันที่ดำเนินโครงการ : 14/01/2562-28/02/2562
วันที่เปิดรับสมัคร : 14 มกราคม 2562-6 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่เปิดการอบรม : 8 กุมภาพันธ์ 2562-8 กุมภาพันธ์ 2562
จำนวนที่เปิดรับ : 80   คน            จำนวนผู้สมัคร : 2   คน             ผ่านการอนุมัติ : 2   คน
เหมาะสำหรับ : คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต
ค่าใช้จ่ายในการสมัคร : 0.00
ข้อมูลเพิ่มเติม : เอกสารที่ใช้ในการอบรม :