สำหรับผู้ดูแล
โปรแกรมการอบรม
      Buasri Id : 
      
      Buasri Password : 
      
    

    ข้อแนะนำ
  • ระบบนี้สำหรับนิสิตและบุคลากร มศว เท่านั้น
  • Password ถือว่าเป็นกุญแจสู่ข้อมูลในระบบ โปรดอย่าส่งให้ผู้อื่นใช้
  • หลังจาก Login แล้ว หากเปิดทิ้งไว้นาน 20 นาที ท่านจะต้อง Login ใหม่
  • ท่านควรจะ Logout ทุกครั้งเมื่อใช้งานเสร็จแล้ว
  • หากมีคำถามเกี่ยวกับการ Login กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ
Switch to English Language  ค้นหาโปรแกรมการอบรม
หน่วยงานที่จัดโปรแกรม : สำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
โปรแกรมการอบรม : โครงการอบรม Academic Writing, Listening and Speaking ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 1/2561
ช่วงวันที่ดำเนินโครงการ : 30/08/2561-16/11/2561
วันที่เปิดรับสมัคร : 10 สิงหาคม 2561-10 พฤศจิกายน 2561
วันที่เปิดการอบรม : 4 กันยายน 2561-11 พฤศจิกายน 2561
จำนวนที่เปิดรับ : 260   คน            จำนวนผู้สมัคร : 132   คน             ผ่านการอนุมัติ : 110   คน
เหมาะสำหรับ : นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการสมัคร : 0.00
ข้อมูลเพิ่มเติม : เอกสารที่ใช้ในการอบรม :
          
หน่วยงานที่จัดโปรแกรม : สำนักหอสมุดกลาง
โปรแกรมการอบรม : โครงการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2561
ช่วงวันที่ดำเนินโครงการ : 02/10/2560-30/09/2561
วันที่เปิดรับสมัคร : 1 พฤศจิกายน 2560-30 กันยายน 2561
วันที่เปิดการอบรม : 14 พฤศจิกายน 2560-2 ตุลาคม 2561
จำนวนที่เปิดรับ : 110   คน            จำนวนผู้สมัคร : 84   คน             ผ่านการอนุมัติ : 84   คน
เหมาะสำหรับ : บุคลากร นิสิต ผู้สนใจ
ค่าใช้จ่ายในการสมัคร : 0.00
ข้อมูลเพิ่มเติม : เอกสารที่ใช้ในการอบรม :
          
หน่วยงานที่จัดโปรแกรม : สำนักหอสมุดกลาง
โปรแกรมการอบรม : โครงการอบรมการสืบค้นสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561
ช่วงวันที่ดำเนินโครงการ : 08/01/2561-30/09/2561
วันที่เปิดรับสมัคร : 8 มกราคม 2561-31 ตุลาคม 2561
วันที่เปิดการอบรม : 29 มกราคม 2561-6 พฤศจิกายน 2561
จำนวนที่เปิดรับ : 1330   คน            จำนวนผู้สมัคร : 499   คน             ผ่านการอนุมัติ : 454   คน
เหมาะสำหรับ : บุคลากร นิสิต
ค่าใช้จ่ายในการสมัคร : 0.00
ข้อมูลเพิ่มเติม : เอกสารที่ใช้ในการอบรม :