สำหรับผู้ดูแล
โปรแกรมการอบรม
      Buasri Id : 
      
      Buasri Password : 
      
    

    ข้อแนะนำ
  • ระบบนี้สำหรับนิสิตและบุคลากร มศว เท่านั้น
  • Password ถือว่าเป็นกุญแจสู่ข้อมูลในระบบ โปรดอย่าส่งให้ผู้อื่นใช้
  • หลังจาก Login แล้ว หากเปิดทิ้งไว้นาน 20 นาที ท่านจะต้อง Login ใหม่
  • ท่านควรจะ Logout ทุกครั้งเมื่อใช้งานเสร็จแล้ว
  • หากมีคำถามเกี่ยวกับการ Login กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ
Switch to English Language  ค้นหาโปรแกรมการอบรม
หน่วยงานที่จัดโปรแกรม : คณะวิทยาศาสตร์
โปรแกรมการอบรม : โครงการจัดการความรู้และเสริมสร้างบรรยากาศวิจัย ครั้งที่ 2
ช่วงวันที่ดำเนินโครงการ : 07/03/2561-31/03/2561
วันที่เปิดรับสมัคร : 7 มีนาคม 2561-24 มีนาคม 2561
วันที่เปิดการอบรม : 28 มีนาคม 2561-28 มีนาคม 2561
จำนวนที่เปิดรับ : 100   คน            จำนวนผู้สมัคร : 74   คน             ผ่านการอนุมัติ : 74   คน
เหมาะสำหรับ : คณาจารย์ บุคลากร นิสิต
ค่าใช้จ่ายในการสมัคร : 0.00
ข้อมูลเพิ่มเติม : เอกสารที่ใช้ในการอบรม :
          
หน่วยงานที่จัดโปรแกรม : บัณฑิตวิทยาลัย
โปรแกรมการอบรม : สอบสมิทธิภาพทางภาษา EPG600 ระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2/2560
ช่วงวันที่ดำเนินโครงการ : 26/04/2561-29/04/2561
วันที่เปิดรับสมัคร : 4 มีนาคม 2561-16 มีนาคม 2561
วันที่เปิดการอบรม : 26 เมษายน 2561-29 เมษายน 2561
จำนวนที่เปิดรับ : 520   คน            จำนวนผู้สมัคร : 410   คน             ผ่านการอนุมัติ : 387   คน
เหมาะสำหรับ : นิสิตระดับปริญญาเอก
ค่าใช้จ่ายในการสมัคร : 0.00
ข้อมูลเพิ่มเติม : เอกสารที่ใช้ในการอบรม :