สำหรับผู้ดูแล
โปรแกรมการอบรม
      Buasri Id : 
      
      Buasri Password : 
      
    

    ข้อแนะนำ
  • ระบบนี้สำหรับนิสิตและบุคลากร มศว เท่านั้น
  • Password ถือว่าเป็นกุญแจสู่ข้อมูลในระบบ โปรดอย่าส่งให้ผู้อื่นใช้
  • หลังจาก Login แล้ว หากเปิดทิ้งไว้นาน 20 นาที ท่านจะต้อง Login ใหม่
  • ท่านควรจะ Logout ทุกครั้งเมื่อใช้งานเสร็จแล้ว
  • หากมีคำถามเกี่ยวกับการ Login กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ
Switch to English Language  ค้นหาโปรแกรมการอบรม
หน่วยงานที่จัดโปรแกรม : สำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
โปรแกรมการอบรม : โครงการการเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) ในระดับบัณฑิตศึกษา
ช่วงวันที่ดำเนินโครงการ : 30/07/2562-30/08/2562
วันที่เปิดรับสมัคร : 30 กรกฎาคม 2562-20 สิงหาคม 2562
วันที่เปิดการอบรม : 30 สิงหาคม 2562-30 สิงหาคม 2562
จำนวนที่เปิดรับ : 30   คน            จำนวนผู้สมัคร : 101   คน             ผ่านการอนุมัติ : 30   คน
เหมาะสำหรับ : นิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับดุษฏีบัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัย
ค่าใช้จ่ายในการสมัคร : 0.00
ข้อมูลเพิ่มเติม : เอกสารที่ใช้ในการอบรม :
          
หน่วยงานที่จัดโปรแกรม : สำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
โปรแกรมการอบรม : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ"
ช่วงวันที่ดำเนินโครงการ : 30/07/2562-28/08/2562
วันที่เปิดรับสมัคร : 30 กรกฎาคม 2562-20 สิงหาคม 2562
วันที่เปิดการอบรม : 26 สิงหาคม 2562-27 สิงหาคม 2562
จำนวนที่เปิดรับ : 40   คน            จำนวนผู้สมัคร : 64   คน             ผ่านการอนุมัติ : 46   คน
เหมาะสำหรับ : นิสิตระดับบัณพิตศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการสมัคร : 0.00
ข้อมูลเพิ่มเติม : เอกสารที่ใช้ในการอบรม :